top of page

Privacybeleid

1-1-2023 

Daiz Padel handelsnaam van de firma Dibb Trading B.V., gevestigd aan Lucebertstraat 22, 6515XN te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Dhr. F. Dibbets is de Functionaris Gegevensbescherming van daizpadel.com. Hij is te bereiken via info@daizpadel.com 
 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Daiz Padel01/01/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Daiz Padel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 • Locatiegegevens 

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

 • Internetbrowser en apparaat type 

 •  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

  Daiz Padel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

 • Daiz Padel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouwvoorkeuren. 

 • Daiz Padel volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 

 • Daiz Padel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 •  

  Geautomatiseerde besluitvorming 

  Daiz Padel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daiz Padel) tussen zit. Daiz Padel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

   

  Cloudplatform 
  Wix

  Voor het bouwen van deze website, is het cloudgebaseerd platform Wix gebruikt.  

  Om jou te voorzien van een gepersonaliseerd maatwerk advies wordt door jou beschikbaar gestelde data gebruikt in het Content Management Systeem van Wix om te komen tot een advies afgestemd op jouw profiel. Ook gebruiken we Wix voor geautomatiseerde emails, en/of plaatsen we advertenties op platformen zoals, maar niet beperkt tot, Google, Facebook, Instagram en/of LinkedIn om jou een gerichte communicatie te leveren. 

   

  Hosting en mailclient 
  Antagonist 

  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. 

   

  Payment processor 
  Curo Payments 

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Curo Payments. Curo Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Curo Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Curo Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Curo Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Curo Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Curo Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

   

  Verzenden en logistiek 
  MyParcel (Postnl) en DPD 

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel (Postnl) en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel (Postnl) of DPD delen. MyParcel (Postnl) of DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel (Postnl) of DPD onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel (Postnl) of DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

   

  Facturatie en boekhouden 
  Exact 

  Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

  Daiz Padel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke toegestane termijn om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

  Delen van persoonsgegevens met derden 

  Daiz Padel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daiz Padel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

  Daiz Padel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daiz Padel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daiz Padel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daizpadel.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Daiz Padel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

  Daiz Padel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@daizpadel.com

  bottom of page