top of page

Algemene Voorwaarden

1-1-2023

Daiz Padel (“Daiz”, “wij”,”ons”,”onze”) is eigenaar van de website www.daizpadel.com. Daiz Padel handelsnaam van de firma Dibb Trading B.V., staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 72986670.  

 

Middels onze website, en uitingen daarbuiten via bijvoorbeeld email, social media of schriftelijke media, leveren wij informatie en producten, ook wel genoemd “diensten”. Op al onze diensten, waaronder bestellingen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat een klant, “je”,”jij” of “afnemer”, akkoord met deze algemene voorwaarden en erkent de klant deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Eventuele nieuwe diensten van Daiz Padel vallen ook onder deze Algemene Voorwaarden.  

Wanneer je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen periodiek wijzigen, wanneer deze wijzigingen substantieel zijn, zullen we afnemers per het opgegeven emailadres uit hun account informeren over deze voorwaarden. De meest recente voorwaarden worden te allen tijde op onze website(s) geplaatst. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 1/1/2023. 

 

Artikel 1 : Algemeen 

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.  

 

Je mag geen van de data van onze diensten gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf. Je mag geen virussen, of andere (illegale) code op onze websites plaatsen. Je bent er mee bekend dat we informatie van de klant gebruiken voor statistische doeleinden en om klanten beter te voorzien van passende informatie. Data wordt waar nodig gedeeld met externe partijen.  

 

We behouden het recht om jou als klant te weigeren of diensten die we aan je leveren stop te zetten.  

 

Artikel 2 : Volledigheid, juistheid en tijdigheid van informatie 

Daiz Padel is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van informatie op onze website. De informatie op deze website is voor algemene informatie en dient niet te worden gebruikt als eenzijdige bron van informatie voor het maken van beslissingen. Het maken van keuzes op basis van de informatie van deze dienst blijft de verantwoordelijkheid van de klant. De informatie op de website is mogelijk niet geheel actueel. We behouden het recht op elk moment informatie te wijzigen, we zijn echter niet verplicht de data up-to-date te houden. Je stemt er mee in dat je zelf verantwoordelijk bent om wijzigingen op onze website te monitoren.  

 

Artikel 3: Wijzigingen in diensten en prijzen

Prijzen van onze producten kunnen wijzigen zonder melding vooraf. We behouden het recht om onze diensten, of delen daarvan, te wijzigen of stop te zetten zonder melding vooraf.  

 

Artikel 4: Producten en diensten 

Daiz Padel heeft alle inspanningen mogelijk gedaan om producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden op onze diensten. We kunnen niet garanderen dat ze in werkelijkheid identiek zijn aan hetgeen op het scherm wordt afgebeeld.  

 

We behouden het recht om onze diensten op te schorten voor elke klant, geografische locatie of specifieke jurisdictie. We kunnen dit geval per geval beoordelen. We behouden het recht om productbeschrijvingen en -prijzen zonder melding vooraf te wijzigen op basis van onze discretie. We behouden het recht om producten zonder notificatie vooraf te discontinueren. We bieden geen garantie dat de producten en diensten die we leveren aan je verwachtingen voldoen, of dat enigerlei onze fouten in onze diensten worden hersteld. 

Artikel 5: Beschikbaarheid en levering 

We leveren je order uit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, nadat we je order accepteren. Bij uitzonderlijke vertragingen zullen we je informeren.  

We zijn niet verantwoordelijk voor vertraging buiten onze controle. Als vertragingen buiten onze controle zich voordoen, dan informeren we je zo spoedig mogelijk en ondernemen we stappen de vertraging zo veel mogelijk te beperken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen buiten onze schuld.  

Indien de vertraging niet spoedig kan worden opgelost, houd de klant het recht om de overeenkomst te annuleren en een terugbetaling te ontvangen voor de producten die je hebt betaald, maar niet hebt ontvangen.  

 

Artikel 6: Risico en eigendom 

Nadat de producten zijn ontvangen is het risico voor de klant. Het risico voor de juiste opslag ligt bij de klant. Enkel na volledige betaling van het product, is het eigendom van de klant. 

 

Artikel 7: Betaling, Aanbiedingen en Annulering 

Betalingen worden gedaan op een door jou gekozen betaalwijze, en gefaciliteerd door een payment service provider (handelend namens Daiz Padel BV, zoals bijvoorbeeld Curo Payments).  

Kortingscodes of andere promoties kunnen slechts een keer per emailadres, en per fysiek adres worden gebruikt. We behouden het recht kortingscodes of andere promoties in te trekken op elk moment. Wanneer een kortingscode of andere promotie is ingetrokken is deze daarmee niet meer beschikbaar voor nieuwe orders die worden geplaatst vanaf dat moment. We behouden het recht een kortingscode of andere promotie te weigeren als we fraude vermoeden. 

 

Artikel 8: Juistheid account en rekeninghouder informatie 

We behouden het recht om elke order die je bij ons plaatst te weigeren. We mogen bestelde artikelen en aantallen bij ons weigeren of beperken. Beperkingen kunnen worden opgelegd op basis van dezelfde klantinformatie, dezelfde factuur- of afleveradressen, dezelfde rekeninginformatie of een combinatie hiervan. We zullen trachten de klant te informeren over deze wijziging of weigering van een order. We behouden daarbij het recht om, indien we vermoeden dat transacties worden geplaatst door commerciële partijen, bestellingen te beperken of verbieden. 

Je stemt er mee in om juiste en volledige informatie aan te leveren voor jouw account bij Daiz Padel, dit betreft alle account en betaalinformatie, inclusief je emailadres, zodat we je kunnen informeren over je transacties. Het afleveren van bestellingen gebeurt op het door jouw opgegeven afleveradres binnen Nederland. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het daar ontvangen kan worden, wanneer dat niet kan, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten die daaruit voortkomen.  

 

Artikel 9: Optionele diensten en informatie van derden. 

Mogelijk bieden we je, nu of in de toekomst, toegang tot informatie en/of tools van derden, waarover we geen controle of zeggenschap hebben. Je stemt er mee in dat wij deze toegang verlenen, zonder enige garanties of goedkeuring van ons. We accepteren geen aansprakelijkheid over deze optionele diensten van derden.  

 

Delen van informatie en andere content op onze website komt van derden. Links van derden kunnen je direct naar externe website leiden. Deze website hebben geen commerciële relatie met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen en evalueren van de content op deze externe websites. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade gerelateerd aan het kopen van producten of diensten, of andere transacties, die je bij derden aangaat. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het lezen van de voorwaarden van deze derden voordat ze een transactie aangaan. Klachten, opmerkingen en vragen aangaande derden dienen direct bij deze derden worden gesteld. 

 

Artikel 10: Reviews, feedback of comments 

Als je op enigerlei wijze informatie, hierna te noemen communicatie, naar ons toe stuurt, door bijvoorbeeld mee te doen aan een spel of een questionnaire, of op andere wijze informatie met ons deelt via bijvoorbeeld een review, een mededeling op bijvoorbeeld onze website of onze social media kanalen, via email, of anderszins, geef je toestemming dat wij deze informatie op elk moment, op elke wijze, zonder beperkingen mogen aanpassen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en/of plaatsen op andere media dan waarop het tot ons is gebracht. We zijn vrij van verplichtingen om de communicatie van een klant geheim te houden, de klant te compenseren voor het gebruik of te antwoorden op communicatie. Aanvullend mogen we de communicatie wijzigen of aanpassen op onze discretie mocht deze communicatie onwettig, dreigend, aanstootgevend, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn en/of in strijd zijn met ons intellectueel eigendom of deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 11 : Privacy Policy 

De door jou ingevoerde data is onderhevig aan onze privacy policy. Deze is te raadplegen via Daiz Padel.nl/privacyverklaring en hierbij volledig door verwijzing opgenomen.  

 

Artikel 12 : Fouten en onvolkomenheden 

Het is mogelijk dat op onze website fouten staan in onze productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, beschikbaarheid of berekening van toeslagen. We behouden het recht deze eventuele fouten te herstellen op onze website, en de lopende bestellingen en orders aan te passen zonder informatie vooraf (ook indien een order reeds is geplaatst).  

 

We accepteren geen verplichting onze diensten te actualiseren, wijzigen of verhelderen enkel wanneer dit door de wetgever wordt vereist. Geen specifieke datum of update aan onze diensten kan worden gezien als een indicatie dat alle informatie op de website is geactualiseerd.  

 

Artikel 13 : Verboden gebruik 

Als aanvulling op de beperkingen tot zover benoemd, gelden de volgende beperkingen. Het is de consument en/of klant niet toegestaan deze website of de content hiervan of hieraan gelieerde diensten, te gebruiken voor: (a) onwettelijke doelen; (b) andere te bewegen deel te nemen aan of het starten van onwettige acties; (c) het overtreden van geldende wetgeving; (d) overtreden van ons intellectueel eigendom; (e) het indienen van valse of misleidende informatie; (f) het uploaden of verzenden van virussen of andere schadelijke software of code die de functionaliteit van onze diensten monitort of beïnvloed; (g) het verzamelen of tracken van persoonlijke informatie van anderen; (h) het toepassen van spamming, phishing, scraping, crawling of andere technieken gelieerd aan deze technieken; (i) het verstoren of omzeilen van beveiligingsmechanismen op onze website.  

 

Artikel 14 :  Beperking van aansprakelijkheid en garantie

Je geeft expliciet akkoord dat je het gebruik van, of je het inperken van het gebruik van, onze diensten op jouw eigen verantwoordelijkheid doet. Onze diensten worden aan de klant geleverd zoals benoemd en beschreven en zonder enige garantie.  

 

In geen enkel geval zal Daiz Padel, onze directie, onze medewerkers of aan ons gelieerde gecontracteerde partijen aansprakelijk zijn voor enig letsel, beschadiging, verlies, claim of enige directe of indirecte schade inclusief vervolgschade.  

 

Artikel 15: Retourbeleid en Terugbetalingen

Om voor een retourzending of terugbetaling in aanmerking te komen dient het product beschadigd, onvolledig of onjuist te zijn. In geval je bestelling niet goed bij jou is aangekomen, kan je binnen 14 dagen contact met ons opnemen via info@daizpadel.com. We zijn niet aansprakelijk voor meldingen na 14 dagen.  

De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Bestellingen die zijn geleverd conform order, kunnen niet worden geretourneerd.  

 

Artikel 16 : Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

De meeste recente versie van onze Algemene Voorwaarden worden op onze website geplaatst. We behouden het recht deze Algemene Voorwaarden te actualiseren en/of te wijzigen, door een nieuwe versie beschikbaar te stellen op onze website. Door onze diensten te blijven afnemen, stem je in en ga je akkoord met de nieuwe Algemene Voorwaarden.  

 

Mocht één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen alsnog van kracht.  

 

Artikel 18: Nederlands recht en geschillen. 

Op alle overeenkomsten die tussen Daiz Padel en de klant tot stand komen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank in Arnhem. 

Artikel 19 : Contact informatie 

Vragen over onze Algemene Voorwaarden kunnen per email worden gesteld via info@daizpadel.com

bottom of page